logo

Návod: Jak jsou mezi sebou propojeny stránky přiznivců M. Zemana

Social network analysis není raketová věda, ale je třeba se v jejích zákonitostech trochu vycvičit. A i na nástroje, které k ní použijete, si musíte zvyknout. Tenhle tutoriál slouží k vytvoření dvouúrovňové sítě stránek, které lajkuje stránka, kterou zadáte na vstupu. V praxi: Podívala jsem se na stránky, které lajkuje stránka Zeman Znovu 2018 a jaké další stránky tyhle stránky lajkují dál.

K čemu to je?

Zaprvé je to jeden z těch jednodušších způsobů, jak si rychle vyzkoušet vizualizovat síťový graf z dat posbíraných na Facebooku. Zadruhé poznáte, v jakém prostředí se vaše stránka nachází a na základě jakých spojení jí může sám Facebook zařazovat a případně doporučovat dalším uživatelům. Dál zjistíte, odkud se k ní můžou dostat informace, protože pokud lajkujete nějakou stránku (ať už jako stránka nebo uživatel), pravděpodobně vás její obsah zajímá a chcete být ve spojení s tím, co se na ní publikuje. A začtvrté zjistíte, co je Facebook ochotný vydat za data a jak hluboko se dá dostat s jedním lajkem. V případě, co budu ukazovat, se pak třeba jen přes pár kroků dostanete od stránky Zeman znovu 2018 až k Parlamentním listům…

Stažení dat z aplikace netvizz

Jděte na adresu https://apps.facebook.com/netvizz/ a nainstalujte si aplikaci netvizz. Ideálně v Chromu nebo Firefoxu, Safari není podporovaný prohlížeč.

Z následujících možností klikněte na page like network.

Vyberte si libovolnou FB stránku, která lajkuje nějaké další stránky. Já si zvolila stránku Zeman znovu 2018, ale můžete si vybrat, co chcete. Doporučuju spíš stránku, která lajkuje jen pár stránek, objem dat je menší a bude se vám s tím líp pracovat.

Na adrese https://lookup-id.com/ zadejte celou URL vaší stránky a vygenerujte si její ID.

Číslo pak vložte do první kolonky. Zadejte „2“ do políčka depth a klikněte na start. Začnou se vám stahovat data.

Až bude hotovo, stáhněte si nabízený .zip soubor do počítače.

Nainstalujte si (open source) nástroj na vizualizaci dat Gephi. Pokud byste měli problém s jeho spuštěním na Windows 8.1, jednoduchý návod v češtině najdete tady. A pozor! Gephi má jednu zásadní nevýhodu – nemá tlačítko zpět, takže si dobře pročtěte návod a pomalu podle něj pokračujte…

Vizualizace .gdf souboru v gephi z dat aplikace netvizz

Načtěte .gdf soubor a můžete začít kouzlit a vizualizovat data.
Úplně první dialogové okno, které na vás Gephi otevře po nahrání souboru, vám říká, kolik uzlů (stránek) a hran (vzájemných propojení) v grafu máte a že je graf tzv. orientovaný/řízený. Dál se totiž budete moct podívat, na směr lajkování, tj. která stránka lajkuje kterou. Odklikněte OK.

V prvním kroku potřebujete zjistit, jaké hodnoty váš graf má. Proto si ve sloupci Statistiky napravo zaklikněte Průměrný stupeň, Prům. vážený stupeň a Modularitu. Zároveň to jsou i údaje, podle kterých se pak jednotlivé části grafu zbarvují a dál formátují podle toho, jak vy chcete a potřebujete.

V dalším kroku je potřeba z černého shluku udělat rovnoměrně rozdělený graf (co to dovolí). Vlevo v záložce Rozvržení nejdřív najděte OpenOrd. Poté Zabránění překryvu. Na konec spusťte Force Atlas 2 a nezapomeňte ho tlačítkem Zastavit zastavit. V tomhle kroku je potřeba si trochu pohrát s gravitací a rozložením grafu, aby vám neustřelil moc doširoka, ale zároveň se od sebe jednotlivé uzly oddělily natolik, aby byly rozpoznatelné.  Doporučuju metodu pokus-omyl. A ne, nedělám si legraci…

graf po OpenOrd

graf po aplikaci Zabránění překryvu

graf po aplikaci Force Atlas 2

Pokud jste spokojení s tím, jak graf vypadá. Přepněte se nahoře v liště do režimu Náhled. V prvním menu vyberte Výchozí přímé, dole klikněte na Obnovit a voilá. Máte (zatím dosti syrový) graf. Díky tomu, že netvizz stahuje a poctivě označuje všechna metadata, která stáhne, jednotlivé uzly mají i své jmenovky. Ale protože je to teď dost mišmaš a nevyznáte se v tom, jde se barvit!

Přepněte se zpátky do režimu Přehled. V liště Vzhled jděte cestou UzleVlastnost a mějte zakliknutou paletku. V rozbalovacím jmenu najděte Modularity Class a odklikněte Použít. Graf se vám vybarví na jednotlivé clustery, tj. strojem určené skupiny podle podobnosti/příbuznosti analyzovaných stránek. Například v mém grafu jsou 4 clustery, největší fialový zabírá 48% z celé sítě.

Dál je potřeba trochu zvětšit velikost uzlů a jejich jmenovky, aby bylo jasné, kdo je v síti jak důležitý. To zjistíte podle hodnoty Stupeň Dovnitř, tj. in-degree. Jedná se o hodnotu, která ukazuje, kolik dalších stránek danou stránku v síti lajkuje. Takže na první pohled zjistíte, na koho je v síti upřených nejvíc očí. V prvním kroku dejte pozor, ať máte zakliknuté ty tři „bubliny“, v dalším pak políčko s písmeny tT. Hodnoty Minimální velikost a Maximální velikost si v obou případech nastavte podle toho, jak graf bude vypadat (čitelnost, překryvy apod.).

Pokud budete dělat všechno správně, graf se vám začne přebarvovat a body i text se zmenší/zvětší. Přepněte do režimu Náhled, dejte Obnovit a voilá, máte hotovo! Gratuluju vám k vašemu prvnímu grafu ve spolupráci s netvizz a Gephi.

Klikni pro fullscreen

Chvilka stručné závěrečné interpretace

Co barevný cluster, to jedna skupina sobě vzájemně podobných stránek. Čím větší bod a zároveň velikost názvu stránky v grafu, tím víc ostatních stránek je lajkuje, takže Strana Práv Občanu – Zemanovci je v celé sítě nejvíce lajkovaná stránka ostantími stránkami (17 stránek ze 33). Další hojně lajkovanou stránkou v této síti je Ing. Jan Veleba (8 ze 33 stránek), Miloš Zeman  – prezident České republiky (6 stránek ze 33) a Zeman Znovu 2018 (5 stránek ze 33).

Zároveň můžete mít na paměti: Čím dál od sebe jednotlivé clustery jsou, tím vzdálenější v podobnosti si navzájem jsou. Takže graf velmi zhruba i prostorově vyjadřuje vzdálenost mezi jednotlivými skupinami, obory a oblastmi.

Co dál?

Zajímá vás, co se stane, když vezmete takhle staženou síť dalších kandidátů a začnete zjiš’tovat, jak jsou stránky, které lajkují, propojeny mezi sebou? Jak pospojovat takhle získaná data do větších sítí a jak je intepretovat vám ukážu příště.

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.